Posouzení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou

Kontakt

Dotazy k licencím, školení a technická podpora

Ing. Jan Ručka, Ph.D.
tel.: +420 541 147 734
e-mail: jan.rucka@vut.cz

Softwarový vývoj a údržba aplikace

Ing. Jan Turčínek, Ph.D.
e-mail: podpora@waterrisk.cz

Provozovatel a držitel domény:

Nadační fond prof. Šerka Žižkova 511/17,
602 00 Brno