Identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou.

verze: 2.0

Kontakt

Dotazy k licencím

doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc. ... tel.: +420 541 147 720

Pilotní projekty

Ing. Jan Ručka, Ph.D. ... tel.: +420 541 147 734

Ing. Tomáš Kučera, Ph.D. ... tel.: +420 541 147 723

Fakturace

Ing. Dana Koukalová ... tel.: +420 541 147 721

Provozovatel a držitel domény

Nadační fond prof. Šerka
Žižkova 511/17, 602 00 Brno
tel.: +420 541 147 721
e-mail: koukalova.d@fce.vutbr.cz

Provozovatel a držitel domény:

Nadační fond prof. Šerka Žižkova 511/17,
602 00 Brno
tel.: +420 541 147 721
e-mail: koukalova.d@fce.vutbr.cz