Identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou.

verze: 2.2

Reference

Řada vodárenských společností testuje aplikaci WaterRisk.cz formou pilotního projektu a některé se již rozhodly si zakoupit licenci.

Seznam vodárenských společností, které pracují ve WaterRisk.cz na základě licence, budeme postupně doplňovat.

Provozovatel a držitel domény:

Nadační fond prof. Šerka Žižkova 511/17,
602 00 Brno
tel.: +420 541 147 721
e-mail: koukalova.d@fce.vutbr.cz