WaterRisk

WaterRisk je metodika a softwarový nástroj, které umožňují posouzení rizik systému zásobování pitnou vodou dle vyhlášky 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Práce probíhá online formou prostřednictvím internetového prohlížeče. Každý z uživatelů má své přihlašovací údaje. WaterRisk je intuitivní expertní systém, který uživatele provede celým procesem posouzení rizik. Výsledkem práce je výstupní zpráva v PDF, která sumarizuje všechny vstupní informace, proces identifikace nebezpečí, analýzy rizik i přijatá opatření. WaterRisk je akceptován ze strany KHS.


Termín pro vypracování posouzení rizik dle zákona č. 202/2017 Sb. (Část druhá, Čl. IV.) je 1. 11. 2025


Aplikace je určena:


Pro usnadnění práce pořádáme pravidelně zdarma online školení pro nové uživatele. Stávajícím uživatelům nabízíme technickou podporu. Nabízíme také vypracování posouzení rizik vodovodu na klíč, jako komplexní službu.Analýza rizik - on-line školení pro práci ve WaterRisk pro začátečníky

Kurz pro zaškolení v aplikaci WaterRisk.cz, která je určena pro analýzu rizik veřejných vodovodů. Kurz je určen začínajícím uživatelům, kteří se chtějí zaškolit pro používání softwaru. V rámci kurzu bude prezentován celý postup od založení nového projektu až po definici nápravných opatření a export finální zprávy do PDF. Kurz bude veden ve dvou blocích (2 x 50 min) prostřednictvím platformy Google Meet. Účastníci nepotřebují kameru, pouze mikrofon, pokud budou chtít klást dotazy. Link pro připojení do Meet bude rozeslán registrovaným účastníkům den předem.

Termín: 13. 9. 2024 (9-11 hod.)

Lektor:

Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Registrace a vložné:

Kurz bude zdarma, online registrace bude spuštěna během června 2024