Identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou.

verze: 2.4

Online kurz "Analýza rizik veřejných vodovodů – školení pro práci v aplikaci pro začátečníky"

10. ledna 2023 od 9:00 do 11:00

Kurz pro zaškolení v aplikaci WaterRisk.cz, která je určena pro analýzu rizik veřejných vodovodů. Kurz bude určen začínajícím uživatelům, kteří se chtějí zaškolit pro používání softwaru. Registrace prostřednictvím níže uvedené přihlášky. Školení bude probíhat prostřednictvím platformy Meet – Google. Den před školením bude všem přihlášeným účastníkům rozeslán link pro připojení do kurzu. V rámci kurzu bude prezentován celý postup od založení nového projektu až po definici nápravných opatření a export finální zprávy do PDF.

Lektor

Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Cena

Kurz bude zdarma, bude však nezbytné se předem registrovat. Registrace do kurzu na tomto odkazu zde: Stávající administrátoři účtů dostanou avizo předem do mailu.

Provozovatel a držitel domény:

Nadační fond prof. Šerka Žižkova 511/17,
602 00 Brno
tel.: +420 541 147 721
e-mail: koukalova.d@fce.vutbr.cz