Posouzení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou

WaterRisk

WaterRisk je metodika a softwarový nástroj, které umožňují posouzení rizik systému zásobování pitnou vodou dle vyhlášky 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Práce probíhá online formou prostřednictvím internetového prohlížeče. Každý z uživatelů má své přihlašovací údaje. WaterRisk je intuitivní expertní systém, který uživatele provede celým procesem posouzení rizik. Výsledkem práce je výstupní zpráva v PDF, která sumarizuje všechny vstupní informace, proces identifikace nebezpečí, analýzy rizik i přijatá opatření. WaterRisk je akceptován ze strany KHS.


Aplikace je určena:

  • Provozovatelům veřejných vodovodů
  • Obcím, které si vodovod provozují samy
  • Provozovatelům vodovodů v průmyslových areálech, např. i jako součást vodního auditu


Pro usnadnění práce pořádáme pravidelně zdarma online školení pro nové uživatele. Stávajícím uživatelům nabízíme technickou podporu. Nabízíme také vypracování posouzení rizik vodovodu na klíč, jako komplexní službu.Analýza rizik - on-line školení pro práci ve WaterRisk pro začátečníky

Kurz pro zaškolení v aplikaci WaterRisk.cz, která je určena pro analýzu rizik veřejných vodovodů. Kurz je určen začínajícím uživatelům, kteří se chtějí zaškolit pro používání softwaru. Registrace prostřednictvím níže uvedené přihlášky bude spuštěna v prosinci. V rámci kurzu bude prezentován celý postup od založení nového projektu až po definici nápravných opatření a export finální zprávy do PDF. Kurz bude veden ve dvou blocích (2 x 50 min) prostřednictvím platformy Google Meet. Účastníci nepotřebují kameru, pouze mikrofon, pokud budou chtít klást dotazy. Link pro připojení do Meet bude rozeslán registrovaným účastníkům den předem.

Termín: leden 2024 - bude upřesněno v prosinci 2023

Lektor:

Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Registrace a vložné:

Kurz bude zdarma, registraci je však potřeba provést

Provozovatel a držitel domény:

Nadační fond prof. Šerka Žižkova 511/17,
602 00 Brno