Identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou.

verze: 2.4

Analýza rizik - on-line školení pro práci ve WaterRisk pro začátečníky

Kurz pro zaškolení v aplikaci WaterRisk.cz, která je určena pro analýzu rizik veřejných vodovodů. Kurz je určen začínajícím uživatelům, kteří se chtějí zaškolit pro používání softwaru. Registrace prostřednictvím níže uvedené přihlášky. V rámci kurzu bude prezentován celý postup od založení nového projektu až po definici nápravných opatření a export finální zprávy do PDF. Kurz bude veden prostřednictvím platformy Google Meet. Účastníci nepotřebují kameru, pouze mikrofon, pokud budou chtít klást dotazy. Link pro připojení do Meet bude rozeslán registrovaným účastníkům den předem.

Termín: čtvrtek 15. 6. 2023 od 9:00 do 11:00

Lektor:

Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Registrace a vložné:

Kurz bude zdarma, registraci je však potřeba provést zde

Provozovatel a držitel domény:

Nadační fond prof. Šerka Žižkova 511/17,
602 00 Brno
tel.: +420 541 147 721
e-mail: koukalova.d@fce.vutbr.cz