Identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou.

verze: 2.2

Licence a ceník

Pro využití aplikace WaterRisk je potřebná licence. Licence se vztahuje vždy ke kalendářnímu roku a je možné ji prodloužit na 1-4 následující kalendářní roky. Platnost licence je tedy nejvíce 5 let.

Licence aplikace WaterRisk je zpoplatněna podle tohoto ceníku.

Kromě licence je možné dohodnout asistenci formou zpracování pilotního projektu.

Provozovatel a držitel domény:

Nadační fond prof. Šerka Žižkova 511/17,
602 00 Brno
tel.: +420 541 147 721
e-mail: koukalova.d@fce.vutbr.cz