Identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou.

verze: 2.4

Licence a ceník

Pro využití aplikace WaterRisk je potřebná licence. Licence se vztahuje vždy ke kalendářnímu roku a je možné ji po uplynutí prvního roku prodloužit na další 1 nebo 4 následující kalendářní roky. Licence vždy platí od data zakoupení do 31. ledna následujícího kalendářního roku.

Licence aplikace WaterRisk je zpoplatněna podle tohoto ceníku.

Kromě licence je možné dohodnout naši asistenci a zaškolení formou zpracování pilotního projektu. Podrobnější informace o pilotních projektech naleznete v sekci F.A.Q. nebo nás kontaktujte.

Provozovatel a držitel domény:

Nadační fond prof. Šerka Žižkova 511/17,
602 00 Brno
tel.: +420 541 147 721
e-mail: koukalova.d@fce.vutbr.cz